Mardianah. “Strategi Kepala Madrasah Dalam Pelaksanaan Merdeka Belajar Di MTs Negeri 2 Musi Banyuasin”. Journal of Innovation in Teaching and Instructional Media, vol. 2, no. 1, June 2021, pp. 15-20, doi:10.52690/jitim.v2i1.167.